top of page

İşlenen Kişisel Verileriniz :

Talep ettiğiniz ürün ve hizmetlerimizi etkili ve güvenli bir biçimde hizmetin ifası için ve yasal olarak gereken kişisel bilgileri toplarız. İşlenen verileriniz sadece kişisel verileriniz olup,  Özel nitelikli kişisel verileriniz Ana faaliyet konumuz kapsamında değildir.  Söz konusu bu kişisel verileriniz aşağıdakileri içerebilir.
 

Kimlik verileriniz : Ad-Soyad, doğum tarihi ve yeri, kimlik numarası, e-posta adresi, telefon numarası, ünvan, uyruk ve imza örneği, vergi numarası/sosyal güvenlik numarası.

Tarafınızla yapılan işlemler: Firmamıza yatırdığınız para, bu paranın muhasebe fatura işlemleri için gerekli olan isim, soyad ve adresiniz, bunun ne zaman ve nerede gerçekleştiği.

 

Sesli-görsel veriler; Fiziksel etkinlikler sırasında alınan görüntüler. (Katılımcıların kendileri tarafından çekilen görseller ve sosyal medya paylaşımları firmamızın sorumluluğunda değildir.)

Hizmet Aldığımız Firmalar Açısından İşlenen Kişisel Verileriniz :

Erdem Taşkınsu, video konferanslar ve bire bir görüşme için  Google Meet Communications, Inc. (“Google”), Superpeer şirketlerinden ve WhatsApp’tan hizmet almaktadır. Ödeme işlemleri için ‘’iyzico’’ ve mail gönderimi için ise “Wix” şirketinden hizmet almaktadır.

Video konferans hizmeti, birebir görüşme ve ödeme işlemleri ile ilgili ilişkin hesap oluşturmanız durumunda, söz konusu şirket, sizden ek kişisel veri talep edebilir.

Ancak bu gibi ek kişisel veriler, Erdem Taşkınsu’nın veri işleme amaçları ile ilgili değildir ve bu kişisel veriler Google Meet, Superpeer , WhatsApp, Iyzico şirketlerinin kişisel veri politikaları ile ilgilidir.


Bu bilgiler Superpeer, Google ve WhatsApp tarafından işlenmekte olup, öncelikle ilgili şirketlerin Gizlilik Politikasını okuyabilirsiniz.  

 

Bu nedenden dolayı Web etkinliklerimize Superpeer aracılığıyla katılmanız halinde, Superpeer’ın Gizlilik Politikasını incelemenizi öneririz. Google Meets aracılığı ile katılmanız halinde ise Google'ın Gizlilik Politikasını incelemenizi öneririz. WhatsApp aracılığı ile katılmanız halinde WhatApp’ın Gizlilik Politikalarını incelemenizi öneririz. Ödemenizi Iyzico ya da Superpeer şirketi tarafından yapmanız halinde ise yine ödeme yaptığınız bu şirketlerin gizlilik politikasını okumanızı öneririz. 

 

İlave olarak, Superpeer/ Google Meets / WhatsApp programı, web etkinliklerimize katılmanız için adınızı, soyadınızı ve e-mail adresinizi soracaktır. Bu bilgileri Google Meets / Superpeer /WhatApp ile paylaşmak istememeniz durumunda, adınızı / soyadınızı belirtmek zorunda değilsiniz. İlgili kısma ‘‘Ziyaretçi” yazarak veya dilediğiniz başka bir şekilde doldurabilirsiniz.

 

Ayrıca ;

 

Görsel ve işitsel kayıtlar, biyometrik verileriniz (Etkinliklere katılım için kamera ve mikrofonunuzu kullanmanız zorunlu değildir. Kendi tercihinize göre Kamera ve sesinizi aktif etmeniz durumunda etkinlikteki ses ve görüntü kayıtlarınız, Superpeer, Google Meets tarafından işlenmektedir.)

Kişisel Verilerinizi İşlenme Amaçlarımız ve Hukuki Sebepleri:

Erdem Taşkınsu şirketi olarak kişisel verilerinizin işlenme amacı; arayan kişiye doğru hitap edilebilmesi, aramanın teyidi, tarafınızca talep edilen koçluk, danışmanlık, seminer, katılım belgesi, dokümantasyon gibi ürün/hizmetlerimizi sunabilmek, koçluk, danışmanlık, web-seminer gibi etkinliklerimizin içeriği konusunda bilgi vermek, işlenmesine onay verdiğiniz bilgiler dahilinde müşterileri tanımak ve iletişimi ve hizmet kalitesini artırmak, şirketimizin kampanyalarına katılımınız sırasında veya başka sebeplerle şirket ile aranızda kurulan sözleşmelerin iflasını sağlamak, otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, doğru yönlendirmeyi ve ürün bulunurluğunu sağlamak, bu amaçlarla ticari ilişkiyi devam ettirmek ve tarafınıza ticari elektronik ileti ve posta göndermektir.

 

Söz konusu kişisel verileriniz, kanunun 5.maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi suretiyle işlemektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması:

Yukarıda sıralanan amaçlarla ‘’Erdem Taşkınsu şirketi’’ nezdinde bulunan kişisel verileriniz güvenle saklanır, size sunduğumuz hizmetleri yerine getirebilmek için bizim de hizmet aldığımız firmalar ve  yasal çerçeve dışındaki  3. kişilere açıklanmaz ve aktarılmaz. Bu bağlamda yukarıda açıkladığımız hizmet aldığımız firmaların gizlilik politikalarını okumanızı öneririz. 


Kişisel verileriniz, mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları ve diğer 3. kişilere hizmet kalitesini artırmak, hizmeti gerçekleştirebilmek, ödeme alabilmek ve makbuz kesebilmek ve ticari ilişkiyi devam ettirmek amacıyla aktarılabilir.

 

Web seminer, danışmanlık, koçluk gibi etkinliklerimiz için web sitemiz (www.erdemtaskinsu.com) oluşturulan başvuru kayıt formlarımız içerisinde yer alan, adı-soyadı, telefon numarası, elektronik posta adresi bölümlerinden ve telefon ile olan çağrılarınız, göndereceğiniz kısa mesajlar özel nitelikte olmayan kişisel verilerinizi sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

Elektronik-posta adresimize gönderdiğiniz mesaj içeriğiniz, talepleriniz, sorularınız ile birlikte elektronik posta adresiniz mail panelimize otomatik olarak kaydı düşmektedir, ya da başvuru formlarımız ile ilettiğiniz ürün/hizmet talepleriniz sırasında yukarıda kişisel verilerinizin işleme amacını açıkladığımız, ad-soyad, elektronik-posta adresi, telefon numaranız gibi  kişisel verileriniz size talep ettiğiniz hizmet/ürünlerimiz hakkında bilgi verebilmek ve geri dönebilmek için iş birliği yaptığımız sunucuları Yurt içinde bulunan barındırma servisi olan Natro-Web Hosting şirketi tarafından saklanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Yurt İçine Aktarımı Konusunda Bilgilendirme :

Kişisel Verilerinizin ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin Aktarımı ve Yurt dışına Aktarımı Konusunda Bilgilendirme :

Belirtilen görsel ve işitsel kayıtlardan ibaret kişisel veriler ve biyometrik verilerinden ibaret özel nitelikli kişisel veriler, online uygulamalar Superpeer, video konferans, online toplantı şeklinde yapılan online etkinliklere katılan katılımcılar tarafından görülebilmektedir.Ses ve görüntünüzü aktif etmeyerek paylaşmamayı tercih edebilirsiniz bununla birlikte adınızı ya da soyadınızı belirtmek zorunda değilsiniz.  ‘‘Ziyaretci” veya “Katılımcı” yazarak veya dilediğiniz başka bir şekilde doldurabilirsiniz.

 

Verdiğimiz hizmetleri ve yukarıda belirtilen “amaçları” gerçekleştirebilmek için hizmet aldığımız sunucuları yurtdışında bulunan yurtdışı merkezli Superpeer, Google Meets, Whatsapp, Wix barındırma ve mail gönderme şirketi’ne, hizmetlerimizden yararlanmak için başvuru yaptığınızda Erdem Taşkınsu Şirketi hizmetlerimizi gerçekleştirebilmek için Kanun’un 8 ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde yurtdışı ile paylaşılmaktadır. Erdem Taşkınsu şirketi olarak size sunduğumuz hizmeti gerçekleştirmek, ticari işlemlerin yürümesi için yukarıda açıklamasını yaptığımız söz konusu bu firmaların dışında kişisel bilgilerinizi asla 3. kişilerle paylaşmaz.   

 

Biyometrik verileriniz (Etkinlik katılım için kamera ve mikrofonunuzu kullanmanız zorunlu değildir. Kendi tercihinize göre Kamera ve sesinizi aktif etmeniz durumunda etkinlikteki ses ve görüntü kayıtlarınız Superpeer, Whatsapp tarafından işlenmektedir.)

Sosyal Medya İletilerinizle İlgili Kişisel Verileriniz

Kanun’un 11. maddesi uyarınca haklarınız:

YouTube, İnstagram ya da Facebook gibi platformlarda yaptığımız canlı video yayınlarında katılımınıza ilişkin sizlere ait hiçbir kişisel veriyi işlemeyiz ve bu platformlara verdiğiniz bilgiler etki alanımızda ve kontrolümüzde değildir. Bu platformlarında sunucuları yurt dışındadır dolayısıyla kişisel verileriniz bu platformlara üye olduğunuzda yurt dışına aktarılmaktadır, dolayısıyla kişisel verilerinizin işlenmesi bu şirketlerin politikaları ile ilgilidir. Kişisel verileriniz için ilgili şirketlerin -Gizlilik Politikasını- inceleyebilirsiniz.   

Ancak bu platformlardan bize ulaşmanız, Web-seminer ve atölye, danışmanlık ya da koçluk çalışmalarımız kapsamında bize hizmetlerimiz hakkında başvurmanız halinde ticari bir ilişkiye ve profesyonel bir hizmete dönüştüğünde işte bu aydınlatma metninde bahsettiğimiz kişisel veri politikamız geçerlidir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği; firmamıza ait 0537 234 61 86 numaralı telefondan bizi arayıp veya bilgi@erdemtaskinsu.com adresine e-posta ile başvurarak, kişisel verilerinizin;

 

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,

 

b) İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 

c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 

ç) Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

 

d) Eksik / yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

 

e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme,

 

f) Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

 

g) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 

ğ) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı kullanabilirsiniz.

Kanun Kapsamında Başvuru Yapabileceğiniz Veri Koruma Görevlisi/Sorumlusu:

KVKK’nın düzenlemeleri gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle ve ayrıca aşağıda belirtilen kanallar aracılığı ile Erdem Taşkınsu Şirketi’ne iletebilirsiniz.

 

Başvurunuzu yazılı olarak:

 

Erdem Taşkınsu

 

A. Ayrancı Mah. Kuzgun sk 31/11 Çankaya- Ankara adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden veya posta ile imzalı olarak iletebilir, 0530 575 62 34 numaralı telefonu arayabilir veya bilgi@erdemtaskinsu.com adresine elektronik posta ile gönderebilirsiniz.

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu doğrultusunda, kişisel verilerinize ilişkin başvurunuz tarafımızca, alınmasından itibaren 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.  İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, tarafımızca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Başvurunuzun reddedilmesi halinde, reddedilme sebebi tarafımızca yazılı olarak veya elektronik formatta gerekçelendirilerek tarafınıza bildirilir. 

KVKK Aydınlatma Metni

 

DEĞERLİ ZİYARETÇİMİZ; KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK SİZİ BİLGİLENDİRMEK İSTERİZ.

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Cafer Erdem Taşkınsu Şahıs Şirketi (“Şirket” “Erdem Taşkınsu”)  olarak hazırlanmıştır.

 

Söz konusu bu aydınlatma metni, kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verilerinizin, seminer, video konferans, danışmanlık, online toplantı ve koçluk kapsamında, telefon ile ya da bilgi kayıt formlarıyla iletebileceğiniz soru ve talepleriniz, seminer ve etkinliklerimize ilişkin geri bildirimleriniz ve hizmetlerimizi talepleriniz yönünden işlenmesine ilişkin bilgilendirmeyi ve kişisel verilerinizin işlenmesi açısından sizi bilinçlendirmeyi kapsamaktadır.

 

“Şirket” olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem vererek, sizi etki alanımızda olan ya da olmayan süreçler hakkında bilinçlendirerek (bizim de hizmet aldığımız firmalar gibi ), sizlere sunduğumuz tüm ürün/hizmetlerimizde kişisel verilerinizin güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam ettiğimizi belirtmek isteriz.

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri gereği aşağıda belirtilen veriler, (bunlarla sınırlı olarak ancak yapılan işle ilgili alınması mecburi ek verilerin yetkili mercilerce zorunlu kılınması halinde genişletilerek) Kişisel Veri olarak işlenecektir.

 

“Kişisel Verilerinizin işlenmesi”; Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Telefon

0530 575 62 34

Email 

Şirket Adres :

A. Ayrancı Mah. Kuzgun sk 31/11 Çankaya- Ankara

bottom of page